Vápenné omítky

 

Omítky vašich chalup, domů a milovaných domečků.

 

Tradiční vápenné omítky jsou nejčastěji zastoupené na všech starších stavbách. Jejich nespornou výhodou jsou značná trvanlivost a výborná paropropustnost, ta je velmi důležitá pro zdravé bydlení. 

 

Čistě vápenné omítky mají oproti cementem nastavovaných malt tu vlastnost, že jsou schopné velmi rychle vyschnout (desorpce) a nezadržovat kapilární vlhkost. To samé platí i o vnitřních omítkách. Další velkou výhodou je jejich měkkost. Mnoho lidí se totiž domnívá, že když nejsou jejich omítky tvrdé, tak nevydrží. 

 

Pokud máme na fasádě nějaký problém (zatékání, statické poruchy apod.), projeví se ve vápenné omítce dříve - formou například vlhkých fleků. Ale při použití moderních, „kvalitních“ směsí jsou takovéto poruchy čitelné za nepoměrně delší dobu. Než se však stačí na povrchu projevit, probíhá většinou rozkladný hnilobný proces pod touto tvrdou omítkou již dlouhodobě. Následek je ten, že dochází k rozkladu podkladního zdiva a v neposlední řadě žijete ve velmi nezdravém prostředí. 

 

Náhradou pro neznalé, kutily a laiky se staly pytlované, vše léčivé směsi, které jsou mnohdy plněny s mnoha nežádoucími příměsemi a nejsou tudíž vhodné do vašich domovů. Výrobci suchých maltových směsí matou, jen aby prodali své produkty. Dle výrobců jsou jejich tovary na vše, na opuku, na památky, na beton a tak dále. Neříkám, že nejsou i situace, kdy je možné po takovém výrobku sáhnout, ale. 

 

Jednu věc si však laici a kritici nejsou schopni přiznat, že to s vápennou maltou neumějí.

 

Přidávat do vápenné malty na vnitřní omítky byť jen jeden jediný gram cementu je pouhopouhý alibismus a naprostá zbytečnost. Pokud je fasáda dobře připravena, bez vlhkostních defektů, svody jsou dobře provedeny, pak dobře provedená, čistě vápenná omítka, nemá důvod vás ani časem zlobit.

 

Fasády opravuji a restauruji již léta - čistě vápennými omítkami. Správně naložené vápno, výběr kvalitního praného říčního písku a používání pouze dřevěných rajblíků a hladítek je ideální cesta ke kvalitní vápenné omítce. 

 

Pro klid vaší duše je možné poměrně jednoduše zlepšit kvalitu vápenných malt. Například přimíchat polypropylenové vlákno, které umožňuje nahazovat větší vrstvu, eliminuje praskání a celkově zpevní omítku. Pokud se dostanete k cihelné drti - ne taškové, je velmi dobré ji přidávat do vápenné malty. No a když nedopijete své desetistupňové pivo, tak jej též můžete přidat do vaší malty, bude tvrdší malta a ne vaše játra.