Fasády a interiéry - reference

Výběr z realizovaných restaurátorských prací -fasády a interiéry

1994 - 1997 - SZ Kratochvíle, okr. Netolice, datováno 1589 - restaurování renesančních štukatur interiéru zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie, restaurování sgrafitové výzdoby kaplanky

1995 - Lobkovický palác, Praha 1, Vlašská ul., datováno 1769 - restaurování štukové výzdoby exteriéru paláce a interiéru sala terreny (Velvyslanectví Spolkové republiky Německo)

1996 - bývalá jezuitská kolej, Sněmovní 1, Praha 1, restaurování pozdně barokních zlacených štukatur a omítek interiéru

1996 - Ungelt - dům ,, U Řečických " Štupartská 3, Týn 4, Staré Město, r. 1715 - restaurování a rekonstrukce průčelí barokní fasády, restaurování sgrafitové výzdoby, restaurování renesanční grotty v interiéru

1996 - 1997 - Toskánský palác, Praha 1, Hradčanské nám., datováno 1760 - restaurování a rekonstrukce štukatur interiéru a exteriéru paláce

1996 - dům „U svatých Tří králů“ ( Teyflův dům ), Michalská 18, Staré Město, Praha 1, datováno 1768 - restaurátorský průzkum omítek a štukatur průčelí fasády vč. realizace její obnovy

1997 - dům „U anděla“, Praha 1, Staré Město, Karlova 25, datováno 1597 - restaurátorský průzkum původních omítek a jejich restaurování

1997 - 1998 - Thun - Hohenštejnský palác, Praha 1, Karmelitská 18, Malá Strana, datováno 1746 - restaurátorský průzkum omítek uliční fronty a jejich restaurování

1998 - Malý Buquoyský palác, Velkopřevorské nám., Praha 1, Malá Strana, datováno 1598 - restaurování renesančních omítek interiéru (francouzské velvyslanectví)

1998 - 1999 - divadlo V. Nezvala, Karlovy Vary, datováno 1843 - kompletní restaurování štukatur hlediště

2000 – 2005- bývalý kostel sv. Anny, Praha 1, Staré Město, restaurování historických omítek a barokní štukové výzdoby interiéru

2001-Kaunicovy studentské koleje, Brno, datování 1926 – restaurování sgrafitové figurální výzdoby a rustikální bosáže budovy z umělého kamene

2002- Dům „U města Paříže“ (U Ježíška), Praha 1, Malá Strana, Břetislavova 2 - restaurování interiéru a barokních fasád

2003-Lobkovický palác, Praha 1, Malá Strana, Vlašská 19 - restaurátorský průzkum štukatur slavnostních sálů I. patra

2004- Klášter františkánů, Kadaň, restaurování sklípkové klenby z konce 15. stol. Žatec, Obránců míru, č. 236 - restaurování štítu na průčelí bankovního domu

2004-2005 -Mickiewiczova 11, Praha 6, restaurování fasád s rytou ornamentální výzdobou zámek Komorní hrádek, restaurování renesančních omítek interiérů - transfery

2005- Státní zámek Jevišovice - restaurování renesančních komínů

2005-2006- Libodřice - Bauerova vila, autor Josef Gočár - restaurování kubistické fasády včetně barevného řešení

2007- Poděbrady, pozdně secesní až folklorně laděná architektura lázeňské vily - restaurování fasády s rytými polychromovanými ornamenty

2007-2008- dům "U turkovy hlavy", Sněmovní 8, Praha 1, Malá Strana - restaurování a barevné řešení fasády- kompletní restaurování renesančních omítek interiéru

2008-dům U Charvátů, Apolinářská 9, restaurování fasád Lucemburské ambasády

2010- kaple bl. Podivena, Stará Boleslav-restaurování barokních omítek interiéru

2005-2013- Zámek Bon Repos, Stará Lysá, okr. Nymburk – restaurování barokních zámeckých fasád a interiérů