Umělý mramor - reference

Výběr realizovaných prací v umělém mramoru

1992-1993 - spolkový dům Autoklubu ČSR, Opletalova 29/1337, Praha 1, 

datováno 1926, rekonstrukce a doplnění umělého mramoru v hlavním sále

1994 - palác Pachtů z Rájova, Anenské nám. 4, Praha 1, datováno 1760 -restaurování umělých mramorů

1994 - administrativní palác, Podskalská 19, Praha 2, datování 1922, restaurování omítek interiérů z umělého mramoru

1995 - býv. Banka Slavie, Senovážné nám. 23, Praha 1, datováno 1921, restaurování umělého mramoru ve vstupní hale II. patra

1995 - nájemní dům, Žitná 45, Praha 1, restaurování arch. prvků z umělého mramoru ve vstupním vestibulu

1994 - 2000 - kostel sv. Mikuláše na Malé Straně (NKP), datováno 1769 - restaurování umělých mramorů v interiéru ( hlavní loď kostela, kazatelna a boční kaple)

1996 - klášter Hradisko (NKP), Olomouc opatská kaple, datováno 1740 - I. etapa restaurování omítek z umělého mramoru ( opatská kaple)

1997-Uměleckoprůmyslové muzeum, Praha-restaurování rokokové intarzované desky stolu z umělého mramoru

1997 - 1998 - budova Čs. spořitelny, Liberec, datováno 1890 - restaurování umělých mramorů a omítek stucco-lustro v interiéru ( zasedací sál a slavnostní schodiště)

1998 - divadlo V. Nezvala, Karlovy Vary, datováno 1843 - restaurování bohatě členěné schodišťové balustrády z umělého mramoru

1998 - hotel Ambassador, Václavské nám. 5, Praha 1, datováno 1922 - restaurování a rekonstrukce ploch umělých mramorů, zhotovení 37 m2 nových um. mramorů

1998 - býv. Městská poj., nyní Min. hospodářství ČR, Staroměstské nám., Praha 1, datováno 1899, restaurování umělého mramoru v salonku a přilehlých chodbách

1999 - Akademie věd ČR, Národní třída 3, Praha 1, datováno 1858 - restaurování umělých mramorů sálu dvorany a zhotovení 4 replik soklů s profilovaným kandelábrem z um. mramoru dle dochované fotografie

1999 - bytový dům Dušní 16, Praha 1 Staré Město, restaurování umělého mramoru ve vstupním prostoru, doplnění chybějících ploch um. mramoru

1999 - bytový dům Štěpánská 27, Praha 1, Nové Město, restaurování schodišťové balustrády z umělého mramoru

1999-2000 -soukromý vlastník, Praha západ, zhotovení osmi sloupů a pilastrů z umělého mramoru v hlavním sále objektu

2000 - Národní muzeum ( NKP), Václavské nám. 68, Praha 1,
datováno 1885, restaurování umělých mramorů v slavnostním prostoru Panteonu

2000 - Černínský palác ( NKP), Loretánské nám. 5, Praha 1, datování um. mramoru 1723, restaurování intarsovaných umělých mramorů v salonku severního křídla

2000 – 2001 -Valtice, státní zámek ( NKP) okr. Břeclav, zámecká kaple, datováno 1730, restaurování oltářní stěny a architektury kaple z umělého mramoru

2005-2006 -kostel Všech svatých Hradčovice, okr. Uherské Hradiště, 18 té stol. restaurování hlavního a dvou bočních oltářů z umělého mramoru

2007-2008 -kostel Narození Páně, Loretánské nám.Praha 1, datováno 1737, restaurování umělých mramorů hlavní lodi kostela

2012-2013 -katedrála sv. Mikuláše, České Budějovice, datováno 1784, restaurování hlavního a bočního oltáře z umělého mramoru

2013 -Národní divadlo, Praha 1, datováno 1868, restaurování umělého mramoru na slavnostním schodišti prezidentských salonků